ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน SOC

    ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือมือสองเพื่อน้องสู่ชุมชน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดโครงการรับบริจาคหนังสือ  และอุปกรณ์การเรียนมอบแด่น้องผู้ห่างไกล

ติดต่อร่วมทำบุญบริจาคได้ที่ ห้องสมุด  หรือ ติดต่อโทร 035245165 ต่อ 3101, 0898009127 , 0891724369