หน้าหลัก arrow เกียรติบัตร
ผู้บริหาร

นางพัชรดา  คงสมโอษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
กิจกรรม
เกียรติบัตร
1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล
บุคคลากร
หน้าหลัก soc
ผู้ดูแลเว็บ
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน494089
จำนวนครู145

จำนวนครูพี่เลี้ยง       (เงินนอกงบประมาณ)

-11
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม257
อาคารเรียน1หลัง 
ห้องสมุด1ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์1ห้อง 
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 17815
อนุบาล 24812
ประถมฯ 1437
ประถมฯ 2448
ประถมฯ 38412
ประถมฯ 4459
ประถมฯ 510515
ประถมฯ 68311
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เกียรติบัตร

เหรียญทอง

 ภาพตัวอย่าง ใบเกียรติบัตรเหรียญทอง

สถาศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธ 

 

 

ดาว์นโหลดรูปใบเกียรติบัตรทั้งหมดโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร)
หมู่2  ตำบลบ้านรุน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครรียุธยา  13000
โทรศัพท์ 0 - 3532 - 1507
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1