Home
ผู้บริหาร
นายสัญญา เบ้าธรรม
ผู้อำนวยการชำนาญการ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
กิจกรรม
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไป ช. ญ. รวม
จำนวนนักเรียน 71
69
140
จำนวนครู 4
4
8
จำนวนครู อบต. - - -
จำนวนนักการฯ - - -
จำนวนบุคลากรรวม - - -
อาคารเรียน - หลัง  
ห้องสมุด - ห้อง  
ห้องคอมฯ 1 - ห้อง  
ข้อมูลสารสนเทศ ช. ญ. รวม
อนุบาล 1 6
7
13
อนุบาล 2 6
6
12
ประถมฯ 1 7
7
14
ประถมฯ 2 4
10
14
ประถมฯ 3 14
10
24
ประถมฯ 4 8
12
20
ประถมฯ 5 12
3
15
ประถมฯ 6 14
14
28
มัธยมฯ 1 - - -
มัธยมฯ 2 - - -
มัธยมฯ 3 - - -
มัธยมฯ 4 - - -
มัธยมฯ 5 - - -
มัธยมฯ 6 - - -
ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน
 

 
 
 

โรงเรียนกลางคลอง27
ต.ชะแมบ     อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา     13170 
โทร...0-3572-1525