Home
ผู้บริหาร
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูหลัก
Home
หน้าหลัก soc
ผู้ดูแลเว็บ
บุคคลากร
กิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวังคชสารช.ญ.

รวม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่ม

จำนวนผู้อำนวยการ110

11

จำนวนครู อบต.
จำนวนนักการฯ
จำนวนบุคลากรรวม
ครูประจำการ
ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1168156324
อนุบาล 2168168336
ประถมฯ 1172172344
ประถมฯ 2186171357
ประถมฯ 3181154520
ประถมฯ 4185173358
ประถมฯ 5194155349
ประถมฯ 6171165336
มัธยมฯ 19472166
มัธยมฯ 25759116
มัธยมฯ 37170141
มัธยมฯ 4
มัธยมฯ 5
มัธยมฯ 6

 ข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
- กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรนักเรียน

เมนูผู้ใช้
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ
ผู้เยี่ยมชม: 8169
ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
โรงเรียนวัดศรีประชา 
หมู่ที่1  ต.ชะแมบ    อ.วังน้อย   จ.พระนครศรีอยุธยา   13170
โทร. 0-3527-1294 (โรงเรียนวัดศรีประชา)