เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show5.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 377024
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบคณิตศาศตร์ ป.6 ปี 2550

ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550

     1.  ดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ  227,940,000  กิโลเมตร  เลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด

               1.  227,940                                           2.  7,000,000

               3.  7,940,000                                        4.  8,000,000

     2.  ราคาบ้านหลังหนึ่งเมื่อเขียนอยู่ในรูปการกระจายเป็น  10,000,000 + 900,000 + 50,000

          บ้านหลังนี้มีราคาเท่าใด

               1.  195,000,000                                    2.  19,500,000

               3.  10,950,000                                      4.  1,950,000

     3.  จำนวนใดเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ  28,072,495

               1.  30,000,000                                      2.  28,000,000

               3.  20,000,000                                      4.  8,000,000

     4.  จากรูป

          จากแบบรูปที่กำหนดให้  จะต้องระบายสีลงในรูปสี่เหลี่ยมของรูปที่สี่กี่ช่อง

               1.  12  ช่อง                                                      2.  14  ช่อง

               3.  16  ช่อง                                                      4.  24  ช่อง

     5.  เจษฎาซื้อที่นอนราคา  5,999  บาท  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน  1  ชุด  ราคา  1,500  บาท

          ถ้ามีเงินอยู่  7,000  บาท  เจษฎายังขาดเงินอยู่อีกเท่าไร

               1.  499  บาท                                                   2.  599  บาท

               3.  1,001  บาท                                                4.  2,501  บาท

    6.  น้องมีเงิน พ บาท  พี่มีเงินมากกว่าน้อง 141  บาท  ถ้าพี่มีเงินอยู่  380  บาท  น้องมีเงินอยู่เท่าไร

         เขียนเป็นสมการได้อย่างไร

               1.  พ - 141 = 380                                           2.  พ + 141 = 380

               3.  พ + 380 = 141                                          4.  141 - พ = 380

     7.  ไฟ 3  ดวง  กระพริบทุก 5  นาที  10  นาที  และ 20  นาที  ถ้ากระพริบครั้งแรกพร้อมกัน  อีกนานเท่าไร

          จึงจะกระพริบพร้อมกันอีก

               1.  5  นาที                                                       2.  20  นาที

               3.  35  นาที                                                     4.  60  นาที

     8.  ส่วนที่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าไรของรูป

    

     9.  จำนวนในชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

              

     10.  นุ่นมีเงิน 800  บาท  หน่อยมีเงิน    บาทของนุ่น  หน่อยมีเงินเท่าไร

               1.  200  บาท                                                           2.  500  บาท

               3.  600  บาท                                                           4.  2,400  บาท

     11.    มีค่าเท่าใด

               1.  7                                                                      2. 

               3.  8                                                                      4. 

     12.  แม่ค้ามีปลาหมึกเส้น 20  กิโลกรัม  จัดใส่ถุงๆ ละ    จะจัดได้กี่ถุง

               1.  100  ถุง                                                            2.  50  ถุง

               3.  40  ถุง                                                              4.  8  ถุง

     13.  เขียน   เป็นทศนิยมได้อย่างไร

               1.  4.500                                                              2.  4.50

               3.  4.05                                                                4.  4.005

     14.  จำนวนใดต่อไปนี้มีค่ามกที่สุด

               1.  0.00019                                                          2.  0.0019

               3.  0.019                                                              4.  0.19

     15. เขียน 0.37  เป็นร้อยละได้อย่างไร

               1.  ร้อยละ  37                                                         2.  ร้อยละ  3.7

               2.  ร้อยละ  0.37                                                      4.  ร้อยละ  0.037

     16.  พัดลมราคา 1,500  บาท  ถ้าลดราคาให้ผู้ซื้อ 10%  ของราคาที่ตั้งไว้  ราคาขายจะเป็นเท่าใด

               1.  150  บาท                                                         2.  1,350  บาท

               3.  1,450  บาท                                                      4.  1,490  บาท

     17.  ข้อใดแสดงวิธีการแยกตัวประกอบ

               1.  65 = 1 x 5 x 13                                              2.  78 = 2 x 3 x 13

               3.  81 = 3 x 3 x 9                                                4.  90 = 2 x 3 x 15

     18.  ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กว้าง 1.8  เมตร  ยาว  2  เมตร  สูง  1  เมตร  ถ้าใส่น้ำเพียงครึ่งถัง

            จะมีน้ำเท่าไร

              1.  1.8  ลูกบาศก์เซนติเมตร                                        2.  2.4  ลูกบาศก์เซนติเมตร

              3.  3.6  ลูกบาศก์เชนติเมตร                                        4.  3.6  ลูกบาศก์เซนติเมตร

     19.  ผ้าลูกไม้ยาว 729  เซนติเมตร  จะนำมาติดตกแต่งผ้ารองแจกันรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  28  เซนติเมตร

            ได้กี่ผืน

               1.  5  ผืน                                                            2.  9  ผืน

               3.  18  ผืน                                                          4.  28  ผืน

     20.  รูปสามเหลี่ยม กขค  มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

               1.  15  ตารางหน่วย                                               2.  18  ตารางหน่วย

               3.  19  ตารางหน่วย                                               4.  20  ตารางหน่วย

     21.  จากรูปที่กำหนดให้  มีส่วนของเส้นตรงขนานกันกี่คู่

               1.  3  คู่                                                                2.  4  คู่

               3.  5  คู่                                                                4.  6  คู่

     22.  มีบัตรตัวเลข 10  ใบ  ดังภาพ  ใส่ปนกันอยู่ในกล่อง

           ถ้สุ่มหยิบบัตรมา  1  ใบ  จะมีโอกาสหยิบบัตรตัวเลขใดมากที่สุด

               1.  บัตรตัวเลข 1                                                2.  บัตรตัวเลข 2

               3.  บัตรตัวเลข 3                                                4.  บัตรตัวเลข 4

     22.  จากแผนผัง  ระยะทางจากบ้านหยก  ถึงบ้านเพชร  ไกลว่าระยะทางจากบ้านมุกถึงบ้านพลอยกี่เมตร

          มาตราส่วน  1  เซนติเมตร = 800  เมตร

               1.  1,600  เมตร                                                 2.  2,000  เมตร

               3.  2,400  เมตร                                                 3,  3,200  เมตร

     24.  รูปทรงเรขาคณิตสามมิติใดต่อไปนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

              

     25.                                          ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อและเช่าซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

          จากแผนภูมิที่กำหนด  จังหวัดใดมีจำนวนผู้เช่าซื้อและผู้เช่าที่ดินแตกต่างกันมากกว่า 200  คน

               1.  สระบุรี  ชัยนาท                                                2.  นครปฐม  ลำพูน

               3.  ลำพูน  ชัยนาท                                                 4.  ลพบุรี  สระบุรี

-------------------------------------

     เฉลย :-     ข้อ 1  ตอบ  2     ข้อ 2  ตอบ  3     ข้อ 3  ตอบ  2     ข้อ 4  ตอบ  3     ข้อ 5  ตอบ  1

                    ข้อ 6  ตอบ  2     ข้อ 7  ตอบ  2     ข้อ 8  ตอบ  1     ข้อ 9  ตอบ  3     ข้อ 10  ตอบ  3

                    ข้อ 11  ตอบ  1   ข้อ 12  ตอบ  2   ข้อ 13  ตอบ  3   ข้อ 14  ตอบ  4   ข้อ 15  ตอบ  4

                    ข้อ 16  ตอบ  2   ข้อ 17  ตอบ  1   ข้อ 18  ตอบ  1   ข้อ 19  ตอบ  2   ข้อ 20  ตอบ  3

                    ข้อ 21  ตอบ  1   ข้อ 22  ตอบ  2   ข้อ 23  ตอบ  1   ข้อ 24  ตอบ  1   ข้อ 25  ตอบ  4


ผู้ดูแลระบบ :-