ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
Image
Image

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)

ต.พยอม  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  13170

โทร...0-3536-1228

Image
คำขวัญของโรงเรียน.....
ผู้บริหารโรงเรียน
Image
นายนริศร์   จับจิตต์
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน 716 676 1392
จำนวนครู 6 2430 
จำนวนครู อบต.   
จำนวนนักการฯ   
จำนวนบุคลากรรวม   
อาคารเรียน หลัง 
ห้องสมุด ห้อง 
ห้องคอมฯ 1 ห้อง 

ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 144 49  93
อนุบาล 293 90  183
ประถมฯ 183  87 170
ประถมฯ 284  88 172
ประถมฯ 3 100 93 193
ประถมฯ 4119 98  217
ประถมฯ 5 107 88 195
ประถมฯ 686  83 169
มัธยมฯ 1 0 0 0
มัธยมฯ 2 0 0
มัธยมฯ 3 0 0
มัธยมฯ 4 0 0 0
มัธยมฯ 5 0 0 0
มัธยมฯ 6 0