ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
Image
Image

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5  ตำบลพยอม  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3536-1330
Website : http://school.obec.go.th/chol
E-mail :

Image


คำขวัญของโรงเรียน

               " รู้หน้าที่   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม "

ผู้บริหารโรงเรียน
Image
นายสมควร  ทัศนะ
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปชายหญิงรวม
จำนวนนักเรียน383393776
จำนวนครู82735
พนักงานราชการ-11
จำนวนนักการฯ2-2
จำนวนบุคลากรรวม102838
อาคารเรียน

5

หลัง 
ห้องสมุด

1

ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์2ห้อง 

   ชั้น

ชาย

หญิง

รวม
อนุบาลปีที่ 1141832
อนุบาลปีที่ 2 183452
ประถมศึกษาปีที่ 1232043
ประถมศึกษาปีที่ 2392665
ประถมศึกษาปีที่ 3322759
ประถมศึกษาปีที่ 4264066
ประถมศึกษาปีที่ 5344882
ประถมศึกษาปีที่ 6443175
มัธยมศึกษาปีที่ 16554119
มัธยมศึกษาปีที่ 25352105
มัธยมศึกษาปีที่ 3354479
มัธยมศึกษาปีที่ 4---
มัธยมศึกษาปีที่ 5---
มัธยมศึกษาปีที่ 6---