ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
Image
Image

  อาคาร 2
หันหน้าไปทิศตะวันออก ด้านหลังติดอาคารเอนกประสงค์ ทิศตะวันตกไม่มีต้นไม้บังแดด อากาสในยามบ่ายร้อน 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 - ม.3 และจัดเป็นห้องวิทยาศาสตร์
1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง มีห้องน้ำห้องส้วม 2 ห้อง จัดสำหรับครู

Image

   อาคาร 2
นักเรียนเปลี่ยนชุดทำพิธีละหมาดในเวลา 12.30 - 1.00 น. ของทุกวัน (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

Image
นางจุฑามาศ  รอดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไป
ช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน

343 

346

689 

จำนวนครู

6

19 

25 

จำนวนครู อบต.
จำนวนนักการฯ

1

จำนวนบุคลากรรวม

 7 

20 

27 
อาคารเรียน

3

หลัง

ห้องสมุด

 1 

ห้อง

ห้องคอมฯ 1 2 ห้อง

จำนวนนักเรียนรายชั้น
ช.ญ.รวม
อนุบาล 1

 29 

 27 

 56 

อนุบาล 2

 26 

 29 

 55 

ประถมฯ 1

 47 

 37 

 84 

ประถมฯ 2

 34 

 46 

 80 

ประถมฯ 3

28

3159
ประถมฯ 4353469
ประถมฯ 530 23 53
ประถมฯ 6393877
มัธยมฯ1203050
มัธยมฯ2372360
มัธยมฯ3182846
มัธยมฯ4---
มัธยมฯ5---
มัธยมฯ6---