ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
Image
Image

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

Image

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  มีน้ำใจ  มีวินัย  พลานามัยสมบรูณ์

ผู้บริหารโรงเรียน

Image
นายวีระ  แก้วแหวน

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไป
ช. ญ. รวม
จำนวนนักเรียน 10541020 2074
จำนวนครู12 68 80
จำนวนครู อบต. - - -
จำนวนนักการฯ4 3 7
จำนวนบุคลากรรวม 16 71 87
อาคารเรียน5หลัง 5
ห้องสมุด 2ห้อง 2
ห้องคอมฯ  2ห้อง 2

จำนวนนักเรียนรายชั้น
ช.ญ.รวม
อนุบาล 1 110 106 216
อนุบาล 2 119 101 220
ประถมฯ 1 135 107 242
ประถมฯ 2 125 126 251
ประถมฯ 3121130251
ประถมฯ 41531493302 
ประถมฯ 5146 148294
ประถมฯ 6145153298