ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
Image
Image
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
Image
คำขวัญของโรงเรียน.....
ผู้บริหารโรงเรียน
Image
นางมาฆะ  ผดุงรส
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน 176 146 322
จำนวนครู9 14 23
จำนวนครู อบต.   
จำนวนนักการฯ   
จำนวนบุคลากรรวม   
อาคารเรียน หลัง 
ห้องสมุด ห้อง 
ห้องคอมฯ 1 ห้อง 

ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1 - -
อนุบาล 2- - 
ประถมฯ 1- - 
ประถมฯ 2 - -
ประถมฯ 3---
ประถมฯ 4--
ประถมฯ 5--
ประถมฯ 6---
มัธยมฯ 1 40 26 66
มัธยมฯ 2 41 28 69 
มัธยมฯ 3 46  43  89
มัธยมฯ 4 2518  43
มัธยมฯ 5 12 22 34 
มัธยมฯ 6 12 9 21