ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
Image
Image

โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

ต.ลำตาเสา  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  13170

โทร...0-3527-2598

Image
คำขวัญของโรงเรียน.....
ผู้บริหารโรงเรียน
Image
นายดำรงค์   มีพจนา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน150  136286 
จำนวนครู 5 611 
จำนวนครู อบต.   
จำนวนนักการฯ   
จำนวนบุคลากรรวม   
อาคารเรียน หลัง 
ห้องสมุด ห้อง 
ห้องคอมฯ 1 ห้อง 

ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1 9 11 20
อนุบาล 212  1224 
ประถมฯ 1 11 13 24
ประถมฯ 2 12 12 24
ประถมฯ 3 18 1937 
ประถมฯ 420  13 33
ประถมฯ 5 11 17 28
ประถมฯ 6 15 8 23
มัธยมฯ 1 1221 
มัธยมฯ 214  22
มัธยมฯ 319 11  30
มัธยมฯ 4 0 0 0
มัธยมฯ 5 0 0
มัธยมฯ 6 0 0 0